برنامه کلاسی
برنامه کلاس های کارشناسی


برنامه کلاسی مقطع کارشناسی نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95


مهندسی برق
ارتباط تصویری
مهندسی اقتصاد کشاورزی
ریاضی
زبان ادبیات فارسی
جغرافیا
مهندسی پزشکی
صنایع دستی
مهندسی شیلات
فلسفه و کلام اسلامی
آمار
زبان ادبیات انگلیسی
علوم اجتماعی
مدیریت
مهندسی پلیمر
طراحی پارچه و لباس
مهندسی علوم کشاورزی
ادیان و عرفان
مشاوره و راهنمایی
مترجمی زبان انگلیسی
علوم سیاسی
اقتصاد
عکاسی
مهندسی علوم دامی
تاریخ و فرهنگ تمدن اسلامی
زمین شناسی
علم اطلاعات و دانش شناسی
آموزش زبان انگلیسی
تاریخ
 
مهندسی راه آهن
فرش
مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی
علوم قرآن حدیث
زیست شناسی
زبان ادبیات عربی
ارتباطات اجتماعی
 
مهندسی نفت
کتابت و نگارگری
مهندسی کشاورزی- علوم و صنایع غذایی
فقه و مبانی حقوق اسلامی
آموزش حرفه وفن
 
نقاشی
مهندسی ماشینهای کشاورزی
آموزش دینی عربی
علوم کامپیوتر
 
مهندسی متالوژی
هنر اسلامی
مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها
تربیت معلم قرآن کریم
آموزش علوم تجربی
 
مهندسی شیمی
هنرهای صناعی
مهندسی آب
 
مهندسی رباتیک
مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست
 
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی شهر سازی
مهندسی تولیدات دامی
 
مهندسی صنایع
مرمت بناهای تاریخی
مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات
 
مهندسی خودرو
 
مهندسی اجرایی
 
 برنامه کلاسی مقطع کارشناسی ارشد نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95

بخش علمی علوم تربیتی و روانشناسی

بخش علمی فنی و مهندسی

بخش علمی علوم پایه

بخش علمی  الهیات و علوم اسلامی

بخش علمی مدیریت، اقتصاد و حسابداری

بخش علمی ادبیات و زبانهای خارجه

بخش علمی  علوم اجتماعی

بخش علمی هنر و معماری

بخش علمی علوم کشاورزی

آموزش محیط زیست

مهندسی شیمی

آمار

اخلاق

اقتصاد اسلامی

آموزش زبان انگلیسی

آب و هواشناسی

پژوهش هنر

مهندسی کشاورزی

تربیت بدنی

مهندسی عمران

آموزش ریاضی

تاریخ تشیع

حسابداری

آموزش زبان فارسی

تاریخ

طراحی شهری

مهندسی منابع طبیعی

تحقیقات آموزشی

مهندسی صنایع

ریاضی محض

الهیات – علوم قرآن و حدیث

علوم اقتصادی

زبان شناسی همگانی

جغرافیا

مهندسی معماری

مهندسی اقتصاد کشاورزی

تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش (تعلیم و تربیت اسلامی)

مهندسی کامپیوتر

ریاضی کاربردی

الهیات- فقه و مبانی حقوق اسلامی

مدیریت دولتی

زبان و ادبیات فارسی

جامعه شناسی

 

علم اطلاعات و دانش شناسی

مهندسی فناوری اطلاعات

زیست شناسی

الهیات- فلسفه و کلام اسلامی

مدیریت اجرایی

زبان وادبیات انگلیسی

علوم سیاسی

 

علوم تربیتی

مهندسی مکانیک

شیمی

حقوق

مدیریت بازرگانی

زبان وادبیات عربی

ژئومورفولوژی

 

فیزیولوژی ورزشی

مهندسی برق

فیزیک

فلسفه وحکمت اسلامی

مدیریت فناوری اطلاعات

 

مخاطرات محیطی

 

روانشناسی

مهندسی عمران –مهندسی آب و سازه­های هیدرولیکی

زیست شناسی - بیوفیزیک

نهج البلاغه

مدیریت کسب و کار MBA

علوم اجتماعی

 

رفتار حرکتی

مهندسی عمران –ژئوتکنیک

فیتوشیمی

الهیات و معارف اسلامی- ادیان و عرفان

مدیریت امور شهری

مدیریت رسانه

 

مدیریت آموزشی

مهندسی عمران –شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

زمین شناسی

 

کارآفرینی

 

مدیریت ورزشی

مهندسی عمران – راه و ترابری

ژئوفیزیک

 

تکنولوژی آموزشی

مهندسی عمران –سازه

 

مشاوره و راهنمایی

مهندسی عمران – مهندسی مدیریت ساخت

 

روانشناسی اسلامی – روانشناسی مثبت گرا

مهندسی عمران – محیط زیست

 

آموزش و بهسازی منابع انسانی

 

برنامه ریزی آموزشی

 

مشاوره

 

 

آدرس دانشگاه
فارس، جهرم، بلوار آزادگان، کوچه 13، کد پستی 7417956339 ، صندوق پستی 178-74135  ،  تلفن 07154230701  و  07154230801 ،   نمابر 07154234903
خانه |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما