زیرپورتال جهرم
منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
آدرس دانشگاه
اخبار
اخبار مرکز جهرم
اسلاید2
امتحانات و آزمون
برنامه کلاسی
پیوندها
تحصیلات تکمیلی
جستجو
رويدادها
عکس هدر
متون عمومي
متون عمومي
منو
نوار راهبري
هیات علمی
ورود كاربران
تعیین مرکز محل آزمون برای دانشجویان دانشگاه پیام نور،

موضوع

تاریخ

تغییر و تعیین  مرکز محل آزمون کارشناسی (مهمان اضطراری)

01/09/95 لغایت 09/09/95

تغییر و تعیین  مرکز محل آزمون کارشناسی ارشد

01/09/95 لغایت 09/09/95

 

    امکان تغییر محل آزمون برای دانشجویانی که در ایام امتحانات دارای ماموریت اداری از محل اشتغال خود می‌باشند، مقدور نمی باشد.( امکان برگزاری آزمون در بیش از یک مرکز مقدور نمی باشد.)

3.      دانشجویانی که عضو تیم ملی بوده و یا در اردوهای و مسابقات ورزشی شرکت خواهند داشت، قبل از شروع امتحانات نسبت به ارسال و اعلام تاریخ مربوطه، به مرکز/واحد خود اقدام نمایند.  این دسته از دانشجویان صرفاً می‌توانند یک مرکز/واحد را به عنوان محل آزمون خود انتخاب نمایند. ( امکان برگزاری آزمون در بیش از یک مرکز مقدور نمی باشد.)

 

2-    همکارانی که خود و یا بستگان درجه یک آنها دانشجو بوده و امکان تعیین محل آزمون در سیستم گلستان برای آنها فعال نمی باشد، درخواست تعیین محل آزمون خود را بر اساس ضوابط مندرج در دستورالعمل امتحانات و با هماهنگی رئیس و حراست مرکز یا واحد، حداکثر تا تاریخ 10/09/95 به این مرکز ارسال نمایند.

 

 

 

 

 

 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما