نکته مهم در رابطه با درس: حفظ جزء 30 قرآن کریم نکته مهم در رابطه با درس: حفظ جزء 30 قرآن کریم نکته مهم در رابطه با درس: حفظ جزء 30 قرآن کریم

✳️ درس حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم به عنوان دو واحد درسی و خارج از سقف برای دانشجویان ارائه می شود کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری می توانند به منظور بالا بردن معدل کل خود نسبت به انتخاب واحد این درس اقدام کنند.

👈 پاس کردن درس حفظ جز سی قرآن کریم کاملا اختیاری می باشد و هیچ الزامی به گذراندن آن نیست. خارج از سقف می توانید انتخاب کنید یعنی اگر حداکثر 8 واحد در ترم تابستان حق انتخاب دارید این درس دو واحدی را می توانید علاوه بر آن 8 واحد انتخاب کنید.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر