یکشنبه 7 مهر 1398 جشنواره انتخاب دانشجوی نمونه در نیمه دوم مهرماه سال جاری
با عنایت به آغاز بیست و هشتمین جشنواره انتخاب دانشجوی نمونه در نیمه دوم مهرماه سال جاری، دانشجویان فرهیخته و نخبه می توانند از 20 مهر لغایت 4 آبان ماه، با مراجعه به سایت  http://portal.saorg.irثبت نام نمایند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر