یکشنبه 10 آذر 1398 کارگاه آموزشی کارآفرینی با رویکرد پژوهش گیاهان دارویی


پنجاه و دومین
کارگاه آموزشی حوزه کارآفرینی و ارتباط با صنعت با عنوان «کارآفرینی با رویکرد پژوهش گیاهان دارویی» در روز دوشنبه مورخ 11/09/98 از ساعت 9 لغایت 11 توسط استان سمنان برگزار می‌شود و از طریق ویدئو کنفرانس و LMS برای کلیه استان‌ها قابل استفاده است.

   متقاضیان در روز و ساعت برگزاری کارگاه آموزشی فوق الذکر با اتصال به یکی از لینک‌های ذیل نسبت به ورود به آن اقدام نمایند.

http://vcs2.pnu.ac.ir/karad -1

http://vcs2.pnu.ac.ir/karad -2

 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر