چهارشنبه 16 بهمن 1398 اولین دوره مسابقات آزاد مهارت کشوری در رشته موبایل اپلیکیشن در تاریخ های ۱۳ و ۱۴ اسفند ماه
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر