چهارشنبه 1 مرداد 1399 برگزاری اولین جشنواره ملی لبیک عشاق با محوریت چهلمین سالگرد دفاع مقدس برگزاری اولین جشنواره ملی "لبیک عشاق" با محوریت  چهلمین سالگرد دفاع مقدس  به میزبانیدانشگاه پیام نور استان خراسان‌جنوبی

آدرس سایت جشنواره:    http://df.pnu.ac.ir 

آدرس دبیرخانه جشنواره: استان خراسان‌جنوبی بیرجند- بلوار دانشگاه -  دانشگاه پیام نور خراسان‌جنوبی  

تلفن دبیرخانه جشنواره:  32202267-056 

تلفن مدیر فرهنگی استان: 09155186563-
05632202268


 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر