پنجشنبه 9 مرداد 1399 نوزدهمین دوره مسابقات ملی مهارت  نوزدهمین دوره مسابقات ملی مهارت  با هدف ارتقا,مهارت آموزی در میان جوانان، ارتقای سطح استاندارهای آموزش مهارت در کشور، ایجاد بستر مناسب برای ارتقای مهارت های کشور تا سطح مهارت های جهانی شناسایی ومعرفی افراد ماهر وبا تجربه به صنایع ، بنگاههای اقتصادی و.... همه ساله در سه مرحله شهرستانی ، استانی وکشوری به صورت دو سالانه مسابقات جهانی برگزار می گردد.
شرط سنی برای داوطلبان رشته های ساخت وتولید تیمی ،فناوری آب ومکاترونیک11.10.1374وبرای مابقی رشته ها11.10.1377به بعد(حتی با احتساب یک روز کمتر یا بیشتر محاسبه می شود) جوانان ماهر شامل کارآموزان و آموزش دیدگان مراکز آموزش فنی وحرفه ای،هنرجویان آموزش فنی وحرفه ای، هنرجویان آموزش وپرورش در رشته های کارودانش ،فنی وحرفه ای ونظری، دانشجویان آموزشکده های فنی وحرفه ای وآموزش عالی وهمچنین کارگران واحدهای صنعتی صنفی می توانند با رعایت شرایط سنی فوق در این دوره از مسابقات شرکت نمایند مرحله شهرستانی المپیاد مهارت به صورت تئوری،شفاهی،یا پروژه محور توسط مراکزی که متقاضی ثبت نموده صورت می پذیرد.وپس از آن نفرات منتخب شهرستانی هر رشته به مسابقات استانی معرفی خواهد شد. مرحله استانی در تاریخ 13.5.1399ساعت 9 صبح بصورت پروژه محور میان قبول شدگان مرحله شهرستانی برگزار خواهد شد
لیست رشته های نوزدهمین دوره مسابقات ملی مهارت
1 ساخت و تولید )تیمی 3 نفره( 11 الکترونیک 2 مکاترونیک )تیمی 2 نفره( 11 کابینت سازی 3 امنیت شبکه )تیمی 2 نفره 22 فناوری خودرو 4 فناوری آب 21 صافکاری خودرو 5 رباتیک ) تیمی 2 نفره( 22 نقاشی خودرو 6 تراش و فرز CNC 23 آجر چینی 7 فناوری مد)خیاطی( 24 کاشی کاری دیوار و کف 1 گل آرایی 25 گچ کاری 1 طراحی فضای سبز)تیمی 2 نفره( 26 تعمیر و نگهداری ماشین آالت سنگین 12 تهویه و تبرید 27 طراحی مهندسی مکانیک 11 جوشکاری 21 جواهر سازی 12 راهکارهای نرم افزاری برای تجارت 21 آشپزی 13 کنترل صنعتی 32 قنادی 14 اتصاالت چوبی 31 فناوری های وب 15 نجاری سازه های چوبی 32 مدیریت سیستم های تحت شبکه 16 لوله کشی و گرمایشی 33 فناوری طراحی گرافیک 17 تاسیسات الکتریکی 34 اپلیکیشن موبایل
ثبت نام مسابقات مذکور فقط به صورت آنلاین و از طریق نشانی http://www.portaltvto.com/olampiad/signup/step1انجام می شود و متقاضیان می توانند از طریق این نشانی در رشته مورد نظر ثبت نام کنند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر