پنجشنبه 9 مرداد 1399 فراخوان اولین دوره مسابقه بزرگ طراحی بهترین جایگزین کیسه پلاستیکی جهت خرید

۱۵ مرداد ماه ۱۳۹۹

اولین دوره مسابقه طراحی بهترین جایگزین کیسه پلاستیکی جهت خرید با هدف ارائه جایگزین های پایدار منطبق با نیاز مخاطبین به منظور تسهیل در جلب مشارکت شهروندان در عدم استفاده از کیسه های پلاستیکی طراحی گردیده است  و از طرح ها و راه حل های نوآورانه ای که به چالش های مدیریت پسماند پاسخ می دهند، حمایت و پشتیبانی می کند.آدرس وب سایت ثبت نام :
http://ucee.pnu.ac.ir/fa/news-events/1st-shopping-bag-design-comp

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر