یکشنبه 21 دی 1399 برگزاری دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری با محوریت انرژیهای تجدید پذیر برگزاری دومین کنفرانس بین المللی "چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری" با محوریت "انرژیهای تجدید پذیر" در تاریخ 14 و 15 اسفند 1399 با همکاری انجمن ایرانی تحقیق در عملیات به صورت مجازی،
سایت همایش:www.confima.ir
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر