یکشنبه 21 دی 1399 برگزاری همایش ملی نگارش و ویرایش زبان فارسی در تاریخ 6 بهمن ماه 1399 برگزاری "همایش ملی نگارش و ویرایش زبان فارسی" در تاریخ 6 بهمن ماه 1399 . مهلت ارسال آثار تا تاریخ 26 دی ماه میباشد.
سایت همایش: http://farsiuma.ir
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر