یکشنبه 21 دی 1399 برگزاری سومین کنفرانس ملی انجمن پویایی شناسی سیستمها برگزاری "سومین کنفرانس ملی انجمن پویایی شناسی سیستمها" توسط دانشگاه تربیت مدرس با همکاری انجمن ایرانی پویایی شناسی سیستمها در تاریخ 1 و 2 خرداد ماه سال 1400       سایت همایش: http://www.irsdc2021.ir
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر