دوشنبه 7 آذر 1401 اطلاعیه بازدید و دیدار هیئت نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت علوم و تحقیقات و فناوری استان فارس با دانشجویان و کارکنان
 اطلاعیه
به استحضار می رساند گروه اعزامی هیئت نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت علوم و تحقیقات و فناوری استان فارس در روز سه شنبه مورخ 8/9/ 1401در دانشگاه حضور خواهند داشت و  برنامه زمان بندی دیدارآنها با دانشجویان واعضا هیئت علمی  و کارکنان  به  شرح ذیل می باشد.

 
برنامه زمانبندی دیدار ساعت مکان دیدار
دیدار با دانشجویان 30/10-30/9 سالن اجتماعات ساختمان ملاصدرا
دیدار با اعضا هیئت علمی 30/11-30/10 اطاق ریاست دانشگاه
دیدار با کارکنان 30/10-30/9 اطاق ریاست دانشگاه 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر