سه‌شنبه 30 آذر 1400 آغاز آزمون هاي پايان نيمسال دانشجويان پيام نور از 2 دي ماه تاكيد رئيس دانشگاه پيام نور فارس بر ايجاد شرايط مناسب در برگزاري امتحانات دانشجويان
رئيس دانشگاه پيام نور استان فارس بر ايجاد محيط توأم با آرامش براي دانشجويان به همراه رعايت سطح امنيت و سلامت در برگزاري آزمون هاي پاياني تاكيد كرد.
دكتر محمد حسن صيف در نشست روساي مراكز و واحدهاي دانشگاه پيام نور استان فارس كه به صورت ويدئوكنفرانس برگزار شد، اظهارداشت: با تلاش همه همكاران علمي و اداري، كلاسهاي الكترونيكي دانشجويان اين دانشگاه با كمترين مشكلات و به نحو مطلوب برگزار شده است.
وي اظهارداشت: آزمون هاي پايان ترم از 2 دي ماه 1400 آغاز و تا 27 دي ماه ادامه خواهد داشت.
دكتر مظلوميان معاون دانشگاه پيام نوراستان فارس نيز دراين نشست به برخي نكات مهم در برگزاري آزمون هاي پايان نيمسال اشاره و اظهارداشت: امتحانات در دانشگاه پيام نور يك برند و شاخص كيفيت آموزشي محسوب مي شود.
وي خواستار تشكيل هر چه سريعتر ستاد امتحانات در مراكز وواحدها شد و ابرازاميدواري كرد: آزمون هاي پاياني دانشجويان به شكل مطلوب برگزار شود.
در ادامه اين نشست اعضاي ستاد امتحانات استان و همچنين چند تن از روساي مراكز وواحدها به بيان نظرات و ديدگاه هاي خود پرداختند.
 
امتیاز دهی