مسابقات همگانی مجازی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور مسابقات همگانی مجازی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور  ورزشکاران عزیز جهت مطالعه و اطلاع از دستورالعمل های  مسابقات به   آدرس زیر مراجعه کنند سامانه ستاو به آدرس / https://setav.ir/stay-home
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر