رئيس دانشگاه پيام نور جهرم در مراسم استقبال از نودانشجویان: سخت كوشي ،يادگيري و پژوهش از رسالتهاي مهم در دوران دانشجويي است
دكتر محمد قناعتيان رئيس دانشگاه پيام نور جهرم در مراسم استقبال از نو دانشجويان اين دانشگاه كه بصورت حضوري و همزمان مجازي برگزار شد گفت:دانشگاه پيام نور جهرم با جمعيت دانشجويي قريب 2500نفر و 21 عضو هيئت علمي از دانشگاههاي پر جمعيت در سطح استان و شهرستان ميباشد . با وجود اينكه 2سال از همه گيري كرونا مي گذرد تجربه هاي خوب وموفقي در شيوه آموزش هاي مجازي داشته ايم و با زير ساختهاي خوبي كه در دانشگاه پيام نور هست كلاسهاي مجازي در برخي موارد از كلاسهاي حضوري بازدهي بيشتري داشته است و مطالب درسي به همان اندازه كلاسهاي حضوري و حتي بيشتر به دانشجومنتقل شده است

به گزارش روابط عمومي دانشگاه پيام نور جهرم ، قناعتيان افزود :اميدواريم در ترم آينده بتوانيم با تجربه اي كه از كلاسهاي مجازي كسب كرديم به عنوان يك فعاليت متفاوت چهار سال تحصيلي موفق را براي شما مهيا كنيم . وي ادامه داد :با وجود مجازي بودن دانشگاه در اين دوسال فعاليت هاي فرهنگي به هيچ وجه تعطيل نشد .چون فعاليت هاي فرهنگي از اركان مهم دانشگاه در كنار ركن آموزش است و تمامي اين اركان در خدمت دانشجو مي باشد تا به عنوان يك خانواده دانشگاهي مباحث آموزشي پژوهشي و فرهنگي را به سرانجام برسانيم.
رئيس دانشگاه پيام نور جهرم درس خواندن و سخت كوشي را از رسالتهاي مهم دوران دانشجويي ذكر كرد و اظهار داشت : در دوران دانشجويي امر آموزش و يادگيري را جدي بگيريد كه اين موضوع شما را به موفقيت خواهد رساند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر