برگزاري تمرينات يوگا در دانشگاه پيام نور جهرم تمرينات ورزشي يوگا در دانشگاه پيام نور جهرم برگزار شد .
به گزارش روابط عمومي دانشگاه پيام نور جهرم تمرينات ورزشي يوگا در محوطه و فضاي باز اين دانشگاه برگزار شد . محمد هادي اسلامي رئيس اداره تربيت بدني اين دانشگاه در خصوص اين برنامه اظهار داشت : اين تمرينات با همكاري باشگاه نيلوفر آبي شهرستان جهرم و دانشگاه پيام نور جهرم با حضور 60 نفر از جمله دانشجويان و كاركنان اين دانشگاه برگزار شد .وي افزود:سرپرستي و مربيگري اين تمرينات را مرضيه حكمت، دانشجوي رشته علوم ورزشي دانشگاه پيام نور جهرم كه از مربيان كشوري اين رشته و مسول باشگاه نيلوفر آبي ميباشد، برعهده داشت.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر