برگزاري مسابقات دارت در دانشگاه پيام نور جهرم در هفته تربيت بدني
مسابقات دارت به مناسبت هفته تربيت بدني در سالن ورزشي دانشگاه پيام نور جهرم با رعايت پروتكلهاي بهداشتي برگزارشد .

به گزارش روابط عمومي دانشگاه پيام نور جهرم به مناسبت هفته تربيت بدني يك دوره مسابقات دارت در اين دانشگاه برگزار شد .در اين مسابقات 50 نفر از كاركنان و دانشجويان شركت داشتند. محمد هادي اسلامي رئيس اداره تربيت بدني اين دانشگاه گفت:با توجه به همه گيري بيماري كرونا به مدت 2سال اداره تربيت بدني دانشگاه پيام نور جهرم باهدف ايجاد نشاط و روحيه سرزندگي در بين دانشجويان و كاركنان ،اين مسابقه نشاط انگيز را برگزار كرد و در پايان با لوح سپاس از افراد برگزيده تجليل به عمل آورد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر