دیدار اداره تربيت بدني دانشگاه پيام نور جهرم از مركز نگهداري كودكان تحت سرپرستي بهزيستي
همكاران اداره تربيت بدني دانشگاه پيام نور جهرم از مركز نگهداري كودكان تحت سرپرستي بهزيستي ديداركردند.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه پيام نور جهرم به مناسبت هفته تربيت بدني ،محمدهادي اسلامي رئيس اداره تربيت بدني دانشگاه پيام نور جهرم در اين باره بيان داشت: در اين ديدار اعضا انجمن علوم ورزشي و اساتيد اين دانشگاه به ديدار مسولين اين مجموعه و كودكان تحت سرپرستي اداره بهزيستي رفتند و با اجراي مسابقات برنامه ريزي شده از طرف اداره تربيت بدني دانشگاه پيام نور جهرم، در محل نگهداري اين كودكان و اهداي جوايز و لوح تقدير مايه شادماني اين عزيزان شدند .
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر