تاسيس باشگاه ورزشي دانشگاه پيام نور جهرم
مجوز تاسيس باشگاه ورزشي دانشگاه پيام نور جهرم توسط اداره ورزش و جوانان صادر شد.
به گزارش روابط عمومي دانشگاه پيام نور جهرم دكتر محمد قناعتيان رئيس دانشگاه پيام نور جهرم در اين خصوص گفت : اين مجوز به درخواست دانشگاه پيام نور جهرم و از سوي اداره ورزش و جوانان شهرستان جهرم صادر شده و با توجه به ظرفيت هاي موجود و وجود رشته علوم ورزشي و سالن چند منظوره در اين دانشگاه ، به عنوان يك رويكرد عالي در زمينه فعاليتهاي ورزشي محسوب ميشود.قناعتيان افزود:اين مجوز در رشته هاي ورزشي آقايان شامل :تنيس روي ميز، دو وميداني ، واليبال ،هندبال، بسكتبال ، كشتي ،ژيمناستيك ،آمادگي جسماني ، فوتبال، دارت ، بدمينتون، يوگا و تكواندو و در رشته هاي ورزشي بانوان شامل :دو وميداني، واليبال ،هندبال ،ژيمناستيك وآمادگي جسماني ميشود.وي افزود :مدير بخش آقايان اين باشگاه آقاي محمد هادي اسلامي رئيس اداره تربيت بدني اين دانشگاه و مدير بخش خواهران باشگاه خانم منصوره ارزشمند عضو هيئت علمي گروه علوم ورزشي دانشگاه پيام نور جهرم ميباشد .
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر