دانشجوي پيام نور جهرم نفر برتر مسابقات قهرماني ووشو مجازي دانشجويان كشور
به گزارش روابط عمومي دانشگاه پيام نور جهرم، فاطمه كريمي دانشجوي رشته علوم ورزشي دانشگاه پيام نور جهرم در مسابقات قهرماني ووشو مجازي دانشجويان دختر و پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي كشور به ميزباني دانشگاه قم ، موفق به كسب مقام دوم اين مسابقات شد.

در اين مسابقات كه بصورت مجازي برگزار شد ،تعداد 144 دانشجو از 50 دانشگاه دردو بخش تالو و ساندا شركت كردند،كه فاطمه كريمي در بخش رشته ورزشي تالوي دختران ( فرم نن گوئن ) حائز مقام دوم اين مسابقات شد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر