دانشگاهيان پيام نور جهرم در راهپيمايي روز قدس حضور پرشوري خواهند داشت دانشگاهيان پيام نور جهرم در راهپيمايي روز قدس حضور پرشوري خواهند داشت 
       به گزارش روابط عمومی دانشگاه پيام نورجهرم دکتر محمد قناعتیان رئیس این دانشگاه  اعلام كرد: اساتيد،كاركنان ودانشجويان اين دانشگاه در راهپيمايي روز جهاني قدس همراه با ملت قهرمان واستكبار ستيز ايران اسلامي حضور چشمگيري خواهند داشت. وی بیان داشت: روز قدس نه تنها روز انزجار امت اسلام از رژيم غاصب و منفور صهيونيستي است، بلكه روز حمايت از مستضعفين جهان مي باشد و تلنگري است به گردانندگان و حاميان اصلي محور ضد مقاومت كه امروزه با حمايت هاي آشكار و پنهان خود از تروريسم بر طبل توخالي حقوق بشر مي كوبند و البته مردم آزاده جهان نيز امروز تفاوت بين دلسوزان موضوع فلسطين و حمايت از مسلمانان را با خائنيني كه جز ادعا چيزي ندارند به خوبي درك مي كنند و لذا دانشگاهيان دانشگاه پيام نور جهرم ضمن محكوم كردن جنايات وحشيانه رژيم جعلي صهيونيستي و توطئه هاي هميشگي آمريكايي ها، حسب رسالت و وظيفه ذاتي خود همنوا با تمام وجدان هاي پاك و ظلم ستيز  فرياد مرگ بر اسرائيل را سر مي دهد و لحظه اي از فكر آزاد سازي قدس عزيز از چنگال صهيونيست ها بيرون نخواهد رفت
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر