دانشگاه پيام نور جهرم ميزبان 1750 نفر از داوطلبين آزمون استخدامي دستگاه هاي اجرايي دكتر محمد قناعتيان رئيس دانشگاه پيام نور جهرم و نماينده تام الاختيار سازمان سنجش در برگزاري نهمين آزمون استخدامي دستگاههاي اجرايي كشور در سال 1401در سطح شهرستان جهرم ، از برگزاري اين آزمون در روزهاي پنجشنبه و جمعه هفته جاري خبرداد.
به گزارش روابط عمومي دانشگاه پيام نور جهرم، وي گفت: در اين آزمون 1750نفر داوطلب شركت دارند كه تعداد 420نفر در دانشگاه پيام نور جهرم و 1330نفر در دو حوزه دانشگاه آزاد اسلامي واحد جهرم و آموزش و پرورش جهرم به رقابت مي پردازند .
وي با بيان اينكه دانشگاه پيام نور جهرم به عنوان نماينده تام الاختيار سازمان سنجش و به عنوان مخزن اصلي در اين آزمون ميباشد افزود : نماينده سازمان سنجش جهت رفع نقص كارت شركت در آزمون ، در روزهاي چهارشنبه و پنج شنبه 14 و 15 ارديبهشت ماه از ساعت 8:30 الي 12:00 و بعدازظهر از ساعت 14:00 الي 18:00 در باجه ي رفع نقص واقع در دانشگاه پيام نور جهرم ،ساختمان ملاصدرا ،طبقه دوم مستقر مي باشد.
قناعتيان همچنين اظهار داشت : فرآيند برگزاري آزمون در تاريخ 15و 16 ارديبهشت ماه ،صبح از ساعت هشت صبح آغاز و درهاي ورود به جلسه امتحان نيم ساعت قبل از شروع فرآيند بسته خواهد شد.
وي با اشاره به اينكه شيوه نامه هاي بهداشتي در برگزاري اين آزمون به نحو مناسب به اجرا درمي آيد، عنوان كرد: همراه داشتن ماسك و استفاده صحيح از آن از ابتداي ورود به حوزه برگزاري آزمون تا پايان برگزاري آزمون و خروج از حوزه امتحاني الزامي است.
قناعتيان با اشاره به اينكه پروتكل هاي بهداشتي در محل هاي آزمون داوطلبان پيش بيني شده است، خاطرنشان كرد: با توجه به تجربه هاي اندوخته شده توسط اين مركز دانشگاهي در آزمون هاي استخدامي سال هاي قبل اين آزمون با بالاترين استانداردهاي بهداشتي و اجرايي برگزار خواهد شد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر