ميزباني دانشگاه پيام نور جهرم از تعداد بيش از 4100 داوطلب كنكور سراسري 1401 در شهرستان جهرم نماينده تام الاختيار سازمان سنجش در برگزاري كنكور سراسري 1401 در شهرستان جهرم، از برگزاري آزمون سراسري سال 1401 در شهرستان جهرم به ميزباني دانشگاه پيام نور جهرم خبر داد.
به گزارش روابط عمومي دانشگاه پيام نور جهرم، دكتر محمد قناعتيان رئيس دانشگاه پيام نور جهرم و نماينده تام الاختيار سازمان سنجش در برگزاري كنكور سراسري 1401 در شهرستان جهرم از ميزباني اين دانشگاه جهت برگزاري اين آزمون در شهرستان جهرم خبر داد و گفت : در اين راستا تمهيدات لازم انديشيده شده است . اين آزمون به مدت 4 روز متوالي از صبح روز چهارشنبه 8 تير ماه تا روز شنبه ۱1 تيرماه 1401در اين دانشگاه و حوزه هاي ديگر تحت نظارت اين دانشگاه در سطح شهرستان برگزار ميشود وي افزود : در اين آزمون در شهرستان جهرم تعداد بيش از 4100نفر با يكديگر رقابت مي كنند. قناعتيان اظهار داشت. شروع فرآيند برگزاري آزمون صبح ها راس ساعت 8 آغاز ميگردد و درب حوزه هاي امتحاني رأس ساعت 7:30 صبح بسته خواهد شد. لذا از ورود متقاضيان پس از بسته شدن درب حوزه هاي امتحاني ممانعت بعمل خواهد آمد. حوزه برگزاري آزمون از ساعت 6:30 صبح روز برگزاري آزمون آماده حضور داوطلبان خواهد بود.
وي همچنين عنوان نمود :نماينده رفع نقص كارت شركت در آزمون سازمان سنجش از روز سه شنبه 7 تيرماه تا روز پنج شنبه 9تيرماه در دو نوبت از ساعت 8:30 تا 12صبح و 14تا 18عصر در ساختمان اداري دانشگاه پيام نور واقع در طبقه دوم ساختمان ملاصدرا مستقر و پاسخگوي داوطلبان است. نماينده تام الاختيار سازمان سنجش در برگزاري كنكور سراسري 1401 در شهرستان جهرم ادامه داد:هر متقاضي براي حضور در جلسه آزمون علاوه بر پرينت كارت شركت در آزمون گروه آزمايشي مربوط ، لازم است اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار، چند مداد سياه نرم پررنگ، مدادتراش، مدادپاكن و يك سنجاق و يا سوزن و همچنين ماسك به همراه داشته باشد. حوزه آزمون از تحويل گرفتن هرگونه وسايل اضافي معذور است . متقاضيان بايد از آوردن وسايل اضافي از جمله كيف دستي، ساك دستي، هرگونه دستگاه ارتباطي (از قبيل پيجر، تلفن همراه، تبلت، قلم نوري، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند و ...)، كيف، جزوه، كتاب، ماشين حساب، هرگونه نُت و يادداشت و نظاير آن و همچنين وسايل شخصي به جلسه آزمون اكيداً خودداري نمايند.
دكتر قناعتيان ضمن آرزوي سلامتي، تندرستي و موفقيت براي داوطلبان بيان داشت : در سال جاري تعداد دفترچه ها و پاسخ نامه ها با هدف آرامش خاطر داوطلبان و جلوگيري از اشتباه و همچنين افزايش امنيت آزمون افزايش يافته است. در اين آزمون يك دفترچه عمومي و يك پاسخنامه مجزا براي آن در تمام گروه هاي آزمايشي در نظر گرفته شده كه تعداد سؤالات آزمون عمومي تمام گروه ها ۱۰۰ سؤال و زمان پاسخگويي ۷۵ دقيقه خواهد بود. در گروه علوم رياضي و فني علاوه بر دفترچه عمومي، دو دفترچه اختصاصي با دو پاسخنامه مجزا وجود خواهد داشت. در دفترچه شماره ۲ گروه رياضي براي درس رياضيات ۵۰ سؤال و ۸۰ دقيقه زمان در نظر گرفته شده و دفترچه شماره ۳ كه شامل دروس فيزيك و شيمي است نيز حاوي ۷۰ سؤال با زمان پاسخگويي ۸۰ دقيقه خواهد بود. درگروه علوم تجربي: براي اين گروه نيز علاوه بر دفترچه عمومي، سه دفترچه اختصاصي با پاسخنامه هاي مجزا در نظر گرفته شده كه البته يكي از اين دفترچه ها ويژه متقاضيان استفاده از سهميه بهياري است. دفترچه دوم گروه علوم تجربي شامل دروس رياضي و زيست شناسي حاوي ۸۰ سؤال با زمان پاسخگويي ۹۰ دقيقه و دفترچه سوم شامل دروس فيزيك، شيمي و زمين شناسي حاوي ۸۵ سؤال و ۹۰ دقيقه زمان خواهد بود و دفترچه متقاضيان رشته بهياري نيز شامل ۳۵ سؤال با زمان پاسخگويي ۲۰ دقيقه است. براي گروه علوم انساني دو دفترچه اختصاصي با دو پاسخنامه مجزا در نظر گرفته شده كه دفترچه شماره ۲ شامل رياضي، اقتصاد، زبان و ادبيات فارسي و علوم اجتماعي شامل ۸۵ سؤال و زمان پاسخگويي ۸۰ دقيقه و دفترچه شماره ۳ شامل زبان عربي، تاريخ، جغرافيا، فلسفه و منطق و روان شناسي با ۹۰ سؤال و زمان پاسخگويي ۸۰ دقيقه خواهد بود. در آزمون ساير گروه هاي آزمايشي نيز: آزمون گروه هاي هنر و زبان هاي خارجي يك دفترچه عمومي و يك دفترچه اختصاصي با پاسخنامه هاي مجزا خواهد داشت كه دفترچه اختصاصي گروه هنر شامل ۱۶۰ سؤال با زمان پاسخگويي ۱۶۵ دقيقه و زبان هاي خارجي نيز حاوي ۷۰ سؤال با زمان پاسخگويي ۱۰۵ دقيقه خواهد بود.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر