نتایج نهایی تکمیل ظرفیت پذیرش دانشگاهها صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی در بهمن ۱۴۰۱ اعلام شد قابل توجه داوطلبان تحصیل در مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور 
 نتایج نهایی تکمیل ظرفیت پذیرش دانشگاهها صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی در بهمن ۱۴۰۱ اعلام شد.

جهت دریافت کارنامه و نتیجه به سایت سنجش به آدرس زیر مراجعه نمایید.

https://result2.sanjesh.org/RSSar/RSSar1401WE11
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر