اخذ مجوز گذراندن خدمت سربازی سه نفر در قالب امریه (غیر هیات علمی) برای بخش های تابعه دانشگاه پیام‌نور، در شهر تهران در راستای پشتیبانی و تقویت فعالیتهای ارتباط با جامعه و صنعت، از وزارت عتف مجوز گذراندن خدمت سربازی سه نفر در قالب امریه (غیر هیات علمی) برای بخش های تابعه دانشگاه پیامنور، در شهر تهران اخذ شده است. لذا مشمولان آماده به خدمت مقدس سربازی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در رشتههای فنی و مهندسی (ترجیحاً رشتههای کامپیوتر، فناوری اطلاعات و الکترونیک) می توانند از تاریخ 19/11/1401 لغایت 24/11/1401 با مراجعه به سامانه جذب پرسنل امریه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به نشانی: https://amriye.msrt.ir/   نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایند.
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر