شركت دانشجويان دانشگاه پيام نور جهرم در مراسم اعتكاف دانشجويي شركت دانشجويان دانشگاه پيام نور جهرم در مراسم اعتكاف دانشجويي

دانشجويان دانشگاه پيام نور جهرم در مراسم سه روزه اعتكاف بسيج دانشجويي شهرستان جهرم شركت نمودند.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه پيام نور جهرم دانشجويان اين دانشگاه همراه با ديگر دانشجويان دانشگاههاي شهرستان جهرم در مراسم سه روزه اعتكاف بسيج دانشجويي شهرستان جهرم در مسجد حضرت ابوالفضل شركت نمودند. اين مراسم با برنامه هاي متنوع نظير: سفره افطاري اعتكاف دانشجويي و پويش كتابخواني همراه بود.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر