در قالب طرح دانش بنيان گردشگري:استان فارس صاحب نخستين ژئوپارك ملي مي شود جلسه هماهنگي معاونت امور زائرين و گردشگري استانداري فارس، ارزياب بين المللي و عضو اصلي شوراي عالي ژئوپارك هاي جهاني يونسكو و همچنين رابط علمي دانشگاه پيام نور استان فارس در حوزه گردشگري با هدف بررسي و ارزيابي زمينه اجرايي نمودن برخي طرح هاي فرصت مطالعاتي داخلي ارتباط با صنعت و جامعه در قالب طرح هاي ملّي و جهاني برگزار شد
به گزارش روابط عمومي دانشگاه پيام نور استان فارس دكتر رضا صادقي پژوهشگر و عضو هيأت علمي گروه زمين شناسي دانشگاه پيام نور فارس(مرکز جهرم) با بيان اينكه اين جلسه با رويكرد عملياتي نمودن طرح پژوهشي ارتباط با صنعت و جامعه با عنوان « معرفي پتانسيل هاي زمينگَردشگَري در زمينگَردشگاه پيشنهادي اَرژَن تا پريشان » در استانداري فارس برگزار شد گفت: در اين پروژه كه 11 ماه زمان به خود اختصاص داد، دانشگاه پيام نور فارس به عنوان مجري و اداره كل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي فارس بعنوان كارفرما بوده اند.

وي افزود: با اجراي اينگونه طرح هاي دانش بُنيان در صنعت گردشگري ، شاخه طبيعتگَردي و زيرشاخه ''زمين گَردشگَري يا ژئوتوريسم'' نه تنها زمينه راه اندازي نخستين «ژئوپارك ملّي» براي استان فارس با نام «ژئوپارك اَرژَن-چوگان-پريشان» فراهم مي شود، بلكه موجب ايجاد كارآفريني نوين در صنعت سبز و پاك گردشگري شده و با افزايش ورود گردشگران داخلي و به ويژه خارجي، اَرزآوري به استان تقويت خواهد شد.
دكتر صادقي بيان داشت: استان هاي هرمزگان، آذربايجان شرقي و خراسان جنوبي توانسته اند با همگرايي هدفمند بين سازماني بسيار زودتر از ما، ژئوپارك هاي خود را با نام هاي «قشم»، «اَرَس» و «طبس» به ثبت ملّي و حتي جهاني برسانند اما استان فارس با تمامي پتانسيل هاي ارزشمند گردشگري خود در شاخه هاي گوناگون طبيعي، تاريخي، فرهنگي، مذهبي و .. هنوز نتوانسته است در اين زمينه نقش آفريني عملياتي داشته باشد.
عضو اصلي شوراي تصويب و تاييدكننده ژئوپارك هاي جهاني يونسكو و صاحبنظر در دانش ژئوتوريسم ايران نيز اظهار داشت: استان پهناور و پُرجاذبه فارس توانايي داشتن بيش از دو ژئوپارك شهري و استاني را دارا است و اين امتيازي است كه شايد دو استان كشور از آن بهره مند باشند.
امري كاظمي با اشاره به طرح ارزشمند انجام شده توسط دانشگاه پيام نور فارس تاكيد گرد: اگر سازمان هاي مربوطه در استان هم افزايي لازم را فراهم نمايند و تا حصول نتيجه هماهنگي خود را حفظ نمايند، از هيچ كوشش و حمايتي در اين باره دريغ نخواهد شد.
در ادامه فرخزاده نيز از سوي استانداري اين نويد را داد كه به زودي با تشكيل كارگروه علمي-عملياتي از نهادهاي مرتبط با اجراي اين طرح از جمله دانشگاه پيام نور و همچنين تنظيم شيوه نامه اي براي راه اندازي ژئوپارك هاي استان فارس، همكاري و نظارت لازم را در جهت بكارگيري و ايجاد هماهنگي هاي بين سازماني و تأمين بودجه انجام داده تا استان فارس نيز داراي اين نشان تجاري جهاني در حوزه گردشگري شود.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر