تمدید مهلت ثبت نام پذیرش بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته صرفا بر اساس سوابق تحصیلی و دکتری تخصصی رشته تاریخ اسلام بر اساس مصاحبه، سوابق تحصیلی و علمی واحدهای بین الملل مستقر در مناطق آزاد تجاری- صنعتی کیش و قشم دانشگاه پيام نور بدینوسیله به اطلاع داوطلبان پذیرش بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته صرفا بر اساس سوابق تحصیلی و دکتری تخصصی رشته تاریخ اسلام  بر اساس مصاحبه، سوابق تحصیلی و علمی واحدهای بین الملل مستقر در مناطق آزاد تجاری- صنعتی کیش و قشم دانشگاه پيام نور می رساند با توجه به استقبال گسترده و درخواستهای مکرر داوطلبان، تاریخ  ثبت نام تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1401/12/27 تمدید میگردد.
ضروری است داوطلبان گرامی در موعد مقرر نسبت به ثبت نام اقدام نموده زیرا تاریخ فوق به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر