ميزباني دانشگاه پيام نور جهرم از آزمون استخدامي وزارت آموزش و پرورش در شهرستان جهرم آزمون استخدامي وزارت آموزش و پرورش در شهرستان جهرم به ميزباني دانشگاه پيام نور جهرم همزمان با سراسر كشور برگزار ميشود.
به گزارش روابط عمومي دانشگاه پيام نور جهرم، محمد حسن رستمي نماينده تام الاختيار سازمان سنجش در برگزاري اين آزمون در شهرستان جهرم از ميزباني دانشگاه پيام نور جهرم جهت برگزاري اين آزمون در شهرستان جهرم خبر داد و گفت : اين آزمون روز جمعه 8 ارديبهشت ماه 1402 در اين دانشگاه و حوزه هاي فرعي در سطح شهرستان برگزار ميشود .وي افزود : در اين آزمون در شهرستان جهرم تعداد 1744نفر با يكديگر رقابت مي كنند كه از اين تعداد 1506نفر زن و 238نفر مرد ميباشد .وي همچنين افزود :دانشگاه پيام نور جهرم به عنوان حوزه اصلي ميزبان 311نفر از داوطلبين مي باشد و آموزش و پرورش شهرستان جهرم و دانشگاه آزاد واحد جهرم نيز به عنوان حوزه هاي فرعي ميزبان مابقي داوطلبان خواهند بود.نماينده تام الاختيار سازمان سنجش درشهرستان جهرم اظهار داشت: شروع فرآيند برگزاري آزمون صبح راس ساعت 8 آغاز ميگردد و درب حوزه هاي امتحاني رأس ساعت 7:30 صبح بسته خواهد شد. لذا از ورود متقاضيان پس از بسته شدن درب حوزه هاي امتحاني ممانعت بعمل خواهد آمد. لذا داوطلبان لازم است زمان مناسب از منزل تا حوزه امتحاني را برآورد و به موقع در محل آزمون حضور يابند. نماينده تام الاختيار سازمان سنجش ضمن آرزوي سلامتي، تندرستي و موفقيت براي داوطلبان بيان داشت : حوزه آزمون از تحويل گرفتن هرگونه وسايل اضافي معذور است. به غير از موارد اعلام شده در اطلاعيه پرينت كارت و برگ راهنماي شركت در آزمون و اوراق تشخيص هويتي از همراه داشتن ساير وسايل جداً خودداري شود. به همراه داشتن تلفن همراه حتي بصورت خاموش در جلسه آزمون موجب محروميت از گزينش در آزمون خواهد شد.وي همچنين عنوان نمود نماينده رفع نقص كارت سازمان سنجش در روز پنجشنبه مورخ7 ارديبهشت ماه 1402 صبح از ساعت 8:30 الي 12:00 و بعدازظهر از ساعت 14:00 الي 18:00 در باجه رفع نقص در ساختمان اداري دانشگاه پيام نور جهرم واقع در طبقه دوم ساختمان ملاصدرا مستقر و پاسخگوي داوطلبان است.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر