سرپرست دانشگاه پيام نور جهرم : دانشجويان با حضور در كانون تئاتر اين دانشگاه به مرتبه‌ شكوفايي و بلوغ استعداد خود رسيده اند
دكترسيد محمد ذبيحين پور سرپرست دانشگاه پيام نور جهرم در آئين پايان دوره كارگاه كانون تئاتر اين دانشگاه، توجه به فرهنگ و هنر و فعاليت هاي اجتماعي را در كنار فعاليت هاي علمي و برنامه هاي درسي دانشجويان مهم و داراي اهميت دانست.
به گزارش روابط عمومي دانشگاه پيام نور جهرم دكترسيد محمد ذبيحين پور سرپرست دانشگاه پيام نور جهرم در آئين پايان دوره كارگاه كانون تئاتر اين دانشگاه اهميت توجه به فرهنگ و هنر در كنار فعاليت هاي علمي دانشجويان را يادآور شد و بيان كرد: دانشجو در كنار توجه به اهميت درس و علم آموزي بايد در زمينه فرهنگي و اجتماعي نيز توانمند شود.
دكتر ذبيحين پور، كانون تئاتر اين دانشگاه را از جمله كانون هاي توانمند بر شمرد و افزود: دانشجويان فراواني با حضور در كانون تئاتر دانشگاه پيام نور جهرم به مرتبه شكوفايي و بلوغ استعداد خود رسيده اند، به گونه اي كه اعضاي اين كانون چه در زمان دانشجويي و چه بعد از دانش آموختگي در جشنواره ها و اكران هاي مختلف به مقام هاي ارزنده دست يافته اند.
سرپرست دانشگاه پيام نور جهرم ادامه داد: هنرجويان كنوني تئاتر اين دانشگاه در طول دو نيمسال قريب به ۴۰ جلسه آموزشي و كارگاهي را برگزار كرده اند.
وي با بيان اينكه اين دانشگاه با وجود تعداد قابل ملاحظه انجمن هاي علمي، كانون ها و تشكل هاي دانشجويي فرصت مناسبي براي دانشجويان به منظور توانمندشدن و بروز استعداد ها فراهم آورده است از دانشجويان خواست با عضويت و فعاليت در انجمن ها، كانون ها و ساير تشكل هاي دانشجويي زمينه شكوفايي استعدادهاي فرهنگي و اجتماعي خود را فراهم سازند.
گفتني است :در اين مراسم چهار تئاترتوسط كانون تئاتر اين دانشگاه با موضوعات و عناوين: ازدواج ، عشق يك رزمنده (به صورت مونولوگ)، مواد مخدر و تئاتر ترس توسط هنرجويان به مرحله اكران رسيد
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر