دومین کنفرانس ملی تحول گرایی در مدیریت

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه پیام نور برگزار می کند:

2️⃣ دومین کنفرانس ملی "تحول گرایی در مدیریت"
 2️⃣ The Second National  Conference on Transformationalism in Management
🔻محورهای کنفرانس:
•  آسیب شناسی تحول گرایی در سازمان‌های عصرمدرن
•  آینده پژوهی و آینده نگاری نظام اداری ایران
•  استراتژی تحول در مدیریت صنعتی ، بازرگانی ، گردشگری ، رسانه ، ورزشی ، مالی ،کارآفرینی ، بیمه ، خدمات بهداشت و درمان و آموزش عالی
•  تحول گرایی سازمانها در سایه فناوری اطلاعات
•  مدیریت استراتژیک و مدیریت تغییر
•  مدیریت تحول استراتژیک در سازمانهای معاصر
•  علوم مدیریت و تحول گرایی
•  مدیریت استراتژیک و تحول گرایی
•  مدیریت دولتی و تحول گرایی
•  مدیریت بازرگانی و تحول گرایی
•  مدیریت صنعتی و تحول گرایی
•  مدیریت شهری و روستایی و تحول گرایی
•  مدیریت ورزشی و تحول گرایی
•  مدیریت آموزشی و تحول گرایی
•  مدیریت گردشگری و تحول گرایی
•  مدیریت رسانه و تحول گرایی
•  مدیریت بیمه و تحول گرایی
•  مدیریت کار آفرینی و تحول گرایی
•  مدیریت خدمات بهداشت و درمان و تحول گرایی
•  مدیریت آموزش عالی و تحول گرایی

▫️مهلت ارسال مقالات: ۱۵ آبان ۱۴۰۲
▫️زمان برگزاری: ۲۵ آبان ۱۴۰۲

🔘 محل برگزاري : دانشگاه پیام نور استان فارس (شیراز)
🔸سامانه مدیریت همایشهای دانشگاه پیام نور:
http://conference.pnu.ac.ir

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر