مهلت دفاع از پایان نامه و رساله تمدید شد
به گزارش روابط عمومی با توجه به درخواست های متعدد دانشجویان، مهلت دفاع از پایان نامه و رساله دانشجویان ترم 4022 تا 13 تیرماه 1403 تمدید شد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر