اخبار مرکز جهرم
مسابقه کتابخوانی از کتاب «ظهور و سقوط سلطنت پهلوی» جلد اول همراه با جوایز ویژه:
📌۱٠ جایزه ۲٠ میلیون ریالی
📌۱۵ جایزه ۱٠ میلیون ریالی

‼️فایل الکترونیکی رایگان کتاب در سایت و کانال مسابقات موجود است ‼️

🔖 تاریخ آزمون:  ۳ شهریور ماه ۱۴٠۲

💻 جهت ثبت نام و شرکت در مسابقات به نشانی bookrc.ir مراجعه کنید.(ثبت نام در سایت کافیست).
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر