اخبار مرکز جهرم
دستورالعمل و زمان برگزاری مجدد آزمون ریزشی دروس عمومی تابستان (تربیت بدنی و ورزش)
قابل توجه تمامی دانشجویان ؛
دستورالعمل و زمان برگزاری مجدد آزمون ریزشی دروس عمومی تابستان (تربیت بدنی و ورزش)
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور، ادرس محل برگزاری آزمون الکترونیکی (دروس تربیت بدنی و ورزش)،شرایط و تاریخ امتحان مجدد دروس عموکی در در جدول ذیل اعلام شد.

بند اول) زمانبندی آزمون ریزشی دروس عمومی
 1. آزمون دروس ریزشی دروس عمومی (صرفاً دو درس) در تاریخ‌ و نوبت‌های زیر برگزار می‌گردد.
ردیف عنوان آزمون تاریخ آزمون روز تعداد نوبت شروع پایان
1 تربیت بدنی 1402/05/30 دوشنبه 1 08:00 08:40
2 ورزش 1 09:00 09:40

2جدول هم آزمونی دو درس مطابق جدول ذیل می‌باشد: 


عنوان آزمون کد درس هم آزمون
تربیت بدنی 1215427
1215429
1215431
ورزش 1215428
1215430
1215432
بند دوم) اطلاعات سامانه، ورود کاربران و راهنمای کاربران
 1. آدرس لینک راهنمای تصویری آزمون دانشجو
 2. فایل راهنمای دانشجویان (فایل متنی در فرمت PDF) جهت ورود و شرکت در آزمون مجازی پیوست ‌می‌باشد. لذا در این خصوص به نحو مقتضی اطلاع رسانی شود.
 3. آدرس سامانه آزمونی مرکز سنجش و آزمون دانشجویان lms.pnu.ac.ir می‌باشد.
 4. اطلاعات ورود کاربران دانشجو در سامانه lms.pnu.ac.ir
لینک اول https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/39FPh/vt/frame
لینک دوم https://www.aparat.com/v/39FPh


 اطلاعات ورود کاربران دانشجو (به استثنا دانشجوی اتباع)

 
 • گروه اول: دانشجویانی که ترم تابستان در کلاسهای برگزار شده سامانه lms.pnu.ac.ir شرکت داشتند.
نام کاربری: شماره دانشجویی (9رقمی)
کلمه عبور: کلمه عبور قدیم که برای شرکت در کلاس استفاده شده است.
 • گروه دوم: سایر دانشجویان
نام کاربری: شماره دانشجویی (9رقمی)
کلمه عبور: کد ملی (10 رقمی) به همراه aA (کلمه عبور 12 رقمی است)
نکته: به بزرگ / کوچک بودن حروف توجه شود. aA بعد از کدملی درج شود.
 • برای مثال:
نام کاربری: 123456789    
کلمه عبور:   aA1234567890


 اطلاعات ورود کاربران دانشجویان اتباع
 • گروه اول: دانشجویانی که ترم تابستان در کلاسهای برگزار شده سامانه lms.pnu.ac.ir شرکت داشتند.
نام کاربری: شماره دانشجویی (9رقمی)
کلمه عبور: کلمه عبور قدیم که برای شرکت در کلاس استفاده شده است.
 • گروه دوم: سایر دانشجویان
نام کاربری: شماره دانشجویی (9رقمی)
کلمه عبور: شماره دانشجویی (9 رقمی) به همراه aA (کلمه عبور اتباع 11 رقمی است)
به بزرگ / کوچک بودن حروف توجه شود. aA بعد از شماره دانشجویی درج شود. • برای مثال:
نام کاربری: 123456789    
کلمه عبور:   aA123456789
 1. به تمام دانشجویان از طریق پیامک یا تلفن اطلاع رسانی کامل، صورت پذیرد.
بند سوم) پشتیبانی استانی: ستاد، مراکز، واحدها
 1. راهنمای دسترسی کاربران پشتیبان استان و مراکز/واحدها به پیوست می باشد.
لازم به ذکر است، اطلاعات کاربری پشتیبانان آزمون ستاد، مراکز و واحدها به تفکیک استان طی پیامک در شروع آزمون های عمومی در اختیار ایشان قرار گرفت.
 1. راهنمای کاربران پشتیبان استان به پیوست می‌باشد.
 2. خواهشمند است در خصوص اطلاع رسانی برگزاری آزمون ریزشی دو درس تربیت بدنی و ورزش روز دو شنبه مورخ 30/05/1402 ساعت 8تا 10 به نحو مقتضی اقدام گردد:
متن اطلاعیه
علی رغم اطلاع رسانی گسترده در برگزاری آزمون الکترونیکی دروس عمومی و به منظور رضایت حال دانشجویانی که بدلیل بی توجهی به آدرس الکترونیکی درج شده در کارت آزمون از شرکت در آزمون دو درس تربیت بدنی و ورزش محروم شده‌اند به اطلاع میرساند:


آزمون ریزشی دروس تربیت بدنی و ورزش مورخ 30/05/1402 از ساعت 8 تا 10 مطابق جدول زمانبندی این دستورالعمل برگزار می‌گردد.
ردیف عنوان آزمون تاریخ آزمون روز تعداد نوبت شروع پایان
1 تربیت بدنی 30/05/1402 دوشنبه 1 08:00 08:40
2 ورزش 1 09:00 09:40

دانشجویان برای کسب اطلاعت بیشتر فایل زیر را دانلود کنند.
فايل هاي مربوطه :
راهنماي دانشجو- آزمون.pdf517.538 KB
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر